Dental Tribune Belgium (Flemish)

Het menselijke immuunsysteem is mede verantwoordelijk voor tandcariës en schade aan tandvullingen

By Dental Tribune International
June 03, 2019

TORONTO, Canada: de vraag waarom het menselijke immuunsysteem gedeeltelijk werkt tegen het lichaam, bijvoorbeeld bij auto-immuunziekten, is nog onvoldoende onderzocht. Meestal is het het bindweefsel dat wordt aangetast. Een recent onderzoek van de Universiteit van Toronto heeft echter het eerste bewijs aangetoond dat het eigen afweersysteem van het lichaam een grote bijdrage kan leveren aan tandcariës en falende vullingen.

Niemand geloofde dat ons immuunsysteem een ​​rol zou spelen bij het maken van caviteiten," zei hoofdauteur Dr. Yoav Finer, een universitair hoofddocent in de faculteit tandheelkunde . "Nu hebben we het bewijs."De studie toonde aan dat het verval van dentine en vullingen niet alleen door bacteriën wordt veroorzaakt - zoals al tientallen jaren het algemene geweten is in wetenschappelijke milieus  - maar door de unieke activiteit van orale immuuncellen bekend als neutrofielen, die mogelijk de effecten van bacteriën versterken.

Herkend als belangrijk in het bestrijden van ontstekingen in alle delen van het lichaam, is het neutrofiel een soort van kortlevende aangeboren immuunsysteemcel die de mondholte binnengaat vanuit de gingiva rond de wortels van de tanden. Wanneer bacteriën de mondholte binnendringen, zendt het lichaam neutrofielen uit om aan te vallen. Als de neutrofielen echter de binnenvallende bacteriën opsporen en vernietigen, kunnen ze ook de gelokaliseerde omgeving vernietigen.
Op zichzelf zijn neutrofielen niet in staat om schade toe te brengen aan de tanden. Finer legde uit: "Ze hebben geen zuur, dus ze kunnen niet veel aan de gemineraliseerde tandstructuren veranderen." Als neutrofielen echter aanvallen,  wordt het demineralisatieproces in gang gezet door de zuren die geproduceerd worden door de orale bacteriën. Deze immuuncellen samen met hun doelwitten, de bacteriën, demineraliseren dan snel tanden en kunnen  collaterale schade veroorzaken aan harscomposietvullingen.

Door de bevindingen van eerdere door de groep uitgevoerde onderzoeken te bevestigen, verklaarde het onderzoek ook waarom zoveel patiënten die composietvullingen hebben als resultaat van een cariësbehandeling, geconfronteerd worden met hoge percentages recidief. De meeste composietvullingen falen binnen vijf tot zeven jaar, wat de Canadese gezondheidszorg naar schatting  $ 3 miljard per jaar kosten."Het is de eerste basisstudie die aantoont dat neutrofielen harscomposieten kunnen afbreken en dentine kunnen demineraliseren", zei Russel Gitalis, een masterstudent aan de universiteit en  auteur van het artikel:“This suggests that neutrophils could contribute to tooth decay and recurrent caries.”Hoewel de studie het eerste directe bewijs levert dat een immuunrespons kan bijdragen tot cariës, opent dit ook nieuwe mogelijkheden voor onderzoek. "We kunnen nieuwe methoden ontwikkelen om immuungemedieerde vernietiging van tanden te voorkomen", aldus medeauteur prof. Michael Glogauer van de faculteit tandheelkunde van de universiteit.De bevindingen kunnen op een dag ook leiden tot nieuwe normen voor het testen van vulmaterialen, zei Finer,  "We moeten interacties met het lichaam en bacteriën testen," voegde hij eraan toe.

De studie, getiteld "“Human neutrophils degrade methacrylate resin composites and tooth dentin”, werd gepubliceerd op 1 april 2019, in Volume 88 van Acta Biomaterialia.

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Belgium (Flemish) No. 4, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International